• 071-32338002
  • شرکت نرم افزاری سامانه ساز تیرازیس,طراحی سایت شرکتی و فروشگاهی،سامانه مدیریت آموزشگاهی

طراحی ست اداری

طراحی ست اداری
  • بازدید: 1152
  • تاریخ انتشار :۱۰ آذر ۹۷

مجموعه اوراق اداری در یک کمپانی یا سازمان، با هدف یکپارچه سازی هویت برند در قالب اوراق و اسناد نگارشی طراحی و پیاده سازی می گردد. از آنجایی که اوراق اداری با هدف انتقال پیام های یک سازمان و شرکت هم به صورت درون سازمانی یا شرکتی و هم به صورت برون سازمانی قابل استفاده هستند، در حکم سفیر یک برند یا شرکت محسوب می شوند که هویت و شخصیت آن برند یا شرکت را در دل خود به همراه یک پیام حمل می کنند.
در مجموعه آرمکده، عناوین مجموعه ست های اداری معمولا مشتمل در بخش های زیر می شود:
طراحی اوراق کاغذی مانند: طراحی سربرگ ها،طراحی پاکت نامه،طراحی پاکت اداری، طراحی فرم ها،طراحی یادداشت های روزانه،طراحی کارت های مناسبتی دعوت و تبریک، طراحی کارت های ویزیت و...
طراحی اوراق غیر کاغذی مانند: ساختار و چارچوب نامه های الکترونیکی ( طراحی سیگنچر سربرگ رسمی) و ...