• 071-32362173
  • شرکت نرم افزاری سامانه ساز تیرازیس,طراحی سایت شرکتی و فروشگاهی،سامانه مدیریت آموزشگاهی

چگونه استراتژی بازاریابی محتوا موفق اجرا کنیم؟

چگونه استراتژی بازاریابی محتوا موفق اجرا کنیم؟
  • بازدید: 157
  • تاریخ انتشار :۶ بهمن ۹۷

چگونه استراتژی بازاریابی محتوا موفق اجرا کنیم؟

🔹بازاریابی محتوا یکی از مهمترین روشها برای دستیابی به تعداد زیادی از افراد آنلاین است. ایجاد موفقیتآمیز استراتژی بازاریابی محتوا کلیدی برای عضویت هر سایتی است، اگر به درستی اجرا شود بازاریابی محتوا میتواند اعضای جدیدی جذب کند و اعضای قبلی را حفظ کند. با این حال، بسیاری از افراد و کسب و کارها تلاش میکنند این نوع از استراتژی بازاریابی را اجرا کنند اما با شکست بدی مواجه میشوند. بنابراین در این مقاله راههای موفقیتآمیز برای اجرای استراتژی بازاریابی محتوا را ذکر میکنیم.

🔹بازاریابی محتوا یکی از مهمترین روشها برای دستیابی به تعداد زیادی از افراد آنلاین است. ایجاد موفقیتآمیز استراتژی بازاریابی محتوا کلیدی برای عضویت هر سایتی است، اگر به درستی اجرا شود بازاریابی محتوا میتواند اعضای جدیدی جذب کند و اعضای قبلی را حفظ کند. با این حال، بسیاری از افراد و کسب و کارها تلاش میکنند این نوع از استراتژی بازاریابی را اجرا کنند اما با شکست بدی مواجه میشوند. بنابراین در این مقاله راههای موفقیتآمیز برای اجرای استراتژی بازاریابی محتوا را ذکر میکنیم.


🔹برنامهریزی و آمادهسازی
برنامهریزی و آمادهسازی درست برای هر کمپین بازاریابی محتوا اهمیت بسیار بالایی دارد. باید تا حد امکان در مورد بازاریابی هدف خود بررسی کنید، به طوریکه بتوانید مطالب مورد نیاز برای مشتریان خود ایجاد کنید. هنگامی که این پژوهش را انجام دادید باید مؤثرترین برنامه را برای فعالیت بازاریابی خود ایجاد کنید. میتوانید تصمیم بگیرید چه پلتفرمی استفاده شود، چه نوع محتوایی تولید شود، چگونه این محتوا را ایجاد کنید و چند وقت یکبار محتوای جدیدی تولید کنید. سوالات فوق از مهمترین سوالاتی است که برای برنامه ریزی و هدف گذاری بازاریابی محتوا باید به آنها پاسخ دهید و بر آن اساس برنامه خود را مشخص نمایید.

🔹از سیستم درست استفاده کنید
هنگامی که یک برنامه بازاریابی محتوای واقعی ایجاد کردید، یافتن مناسبترین پلتفرمها برای انتشار محتوا بسیار مهم است. سیستم مدیریت محتوا، پلتفرمهای شبکههای اجتماعی و دیگر رسانههای آنلاین که انتخاب میکنید باید استفاده کردن از آن آسان و ایمن باشد و همچنین باید جهت تعامل برای بازدیدکنندگان آسان باشد تا بتوانند محتوا را به اشتراک بگذارند.

🔹درک مخاطبان
به منظور ایجاد محتوای مؤثر باید ابتدا درک کنید برای چه کسانی محتوا تولید میکنید. این محتوا باید برای مشتری ایدهال شما باشد و اینکه او بیشتر به چه مواردی علاقه دارد. برای تولید محتوا جهت موضوع خاص ابتدا باید دید هدفتان چیست و سپس محتوای تولید شده شما را تا چه حد به این هدف نزدیک میکند. میتوانید محتوایی تولید کنید که نیازها و انگیزههای مشتریان را مورد خطاب قرار دهد و در نهایت آنها را به مرحله بعدی یعنی در قیف فروش بکشاند. به طور کلی باید تولید کننده محتوا دارای شناخت کافی و درک مخاطب باشد که این نکته شروع موفقیتآمیز در هر بازاریابی محتوا میباشد.


🔹برنامهریزی و آمادهسازی
برنامهریزی و آمادهسازی درست برای هر کمپین بازاریابی محتوا اهمیت بسیار بالایی دارد. باید تا حد امکان در مورد بازاریابی هدف خود بررسی کنید، به طوریکه بتوانید مطالب مورد نیاز برای مشتریان خود ایجاد کنید. هنگامی که این پژوهش را انجام دادید باید مؤثرترین برنامه را برای فعالیت بازاریابی خود ایجاد کنید. میتوانید تصمیم بگیرید چه پلتفرمی استفاده شود، چه نوع محتوایی تولید شود، چگونه این محتوا را ایجاد کنید و چند وقت یکبار محتوای جدیدی تولید کنید. سوالات فوق از مهمترین سوالاتی است که برای برنامه ریزی و هدف گذاری بازاریابی محتوا باید به آنها پاسخ دهید و بر آن اساس برنامه خود را مشخص نمایید.

🔹از سیستم درست استفاده کنید
هنگامی که یک برنامه بازاریابی محتوای واقعی ایجاد کردید، یافتن مناسبترین پلتفرمها برای انتشار محتوا بسیار مهم است. سیستم مدیریت محتوا، پلتفرمهای شبکههای اجتماعی و دیگر رسانههای آنلاین که انتخاب میکنید باید استفاده کردن از آن آسان و ایمن باشد و همچنین باید جهت تعامل برای بازدیدکنندگان آسان باشد تا بتوانند محتوا را به اشتراک بگذارند.

🔹درک مخاطبان
به منظور ایجاد محتوای مؤثر باید ابتدا درک کنید برای چه کسانی محتوا تولید میکنید. این محتوا باید برای مشتری ایدهال شما باشد و اینکه او بیشتر به چه مواردی علاقه دارد. برای تولید محتوا جهت موضوع خاص ابتدا باید دید هدفتان چیست و سپس محتوای تولید شده شما را تا چه حد به این هدف نزدیک میکند. میتوانید محتوایی تولید کنید که نیازها و انگیزههای مشتریان را مورد خطاب قرار دهد و در نهایت آنها را به مرحله بعدی یعنی در قیف فروش بکشاند. به طور کلی باید تولید کننده محتوا دارای شناخت کافی و درک مخاطب باشد که این نکته شروع موفقیتآمیز در هر بازاریابی محتوا میباشد.