• 071-32338002
  • شرکت نرم افزاری سامانه ساز تیرازیس,طراحی سایت شرکتی و فروشگاهی،سامانه مدیریت آموزشگاهی

شرکت نرم افزاری سامانه ساز تیرازیس

نمونه کارهای ما

دانشگاهی و آموزشگاهی
نمایندگی موسسه عطرا در تهران

نمایندگی موسسه عطرا در تهران

نمایش +
 موسسه گنجینه پیشتازان دانش راه ابریشم

موسسه گنجینه پیشتازان دانش راه ابریشم

نمایش +
بنیاد رشد و بالندگی کودکان و نوجوانان ایرانیان

بنیاد رشد و بالندگی کودکان و نوجوانان ایرانیان

نمایش +
سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دبی

سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دبی

نمایش +
  موسسه علمی آموزشی عصر طلایی رشد ایرانیان (ای مت)

موسسه علمی آموزشی عصر طلایی رشد ایرانیان (ای مت)

نمایش +
پورتال ثبت نام مدرسه فوتبال وحدت

پورتال ثبت نام مدرسه فوتبال وحدت

نمایش +
مرکز آموزش دوره های کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

مرکز آموزش دوره های کوتاه مدت دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

نمایش +
 عصر طلایی رشد و بالندگی ایرانیان (عطرا)

عصر طلایی رشد و بالندگی ایرانیان (عطرا)

نمایش +
آموزشگاه زبان پروین اعتصامی الیگودرز

آموزشگاه زبان پروین اعتصامی الیگودرز

نمایش +
موسسه زبان مهاجران

موسسه زبان مهاجران

نمایش +
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی

نمایش +
دانشگاه آزاد اسلامی خنج

دانشگاه آزاد اسلامی خنج

نمایش +
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خفر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خفر

نمایش +
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اوز

نمایش +
 موسسه اندیشه ورزان جوان (اوج)

موسسه اندیشه ورزان جوان (اوج)

نمایش +
نماینده موسسه آموزشی عطرک در شهرستان فسا

نماینده موسسه آموزشی عطرک در شهرستان فسا

نمایش +
داشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

داشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

نمایش +
موسسه قلم چی فارس

موسسه قلم چی فارس

نمایش +