• 071-32338002
  • شرکت نرم افزاری سامانه ساز تیرازیس,طراحی سایت شرکتی و فروشگاهی،سامانه مدیریت آموزشگاهی

شرکت نرم افزاری سامانه ساز تیرازیس

نمونه کارهای ما

اداری
پایگاه اطلاع رسانی هندبال استان فارس

پایگاه اطلاع رسانی هندبال استان فارس

نمایش +
شورای شهر جهرم

شورای شهر جهرم

نمایش +
سیستم جذب دانشگاه علمی کاربردی فارس

سیستم جذب دانشگاه علمی کاربردی فارس

نمایش +